Restart TV
Naționale Știri

Ce este important să știe românii despre pensiile private

Fondurile de pensii private reprezintă în continuare o necunoscută pentru mulți dintre români cu toate că un număr foarte mare dintre ei contribuie la acestea. Iată cele mai importante informații despre aceste fonduri.

Ce este pensia din pilonul II

– presupune virarea unei părți din contribuțiile de asigurări sociale în conturi individuale, care este investită de către administratorii fondurilor de pensii cu scopul obținerii unui randament

– Pilonul II depinde de suma acumulată de către fiecare participant în contul individual din sistemul de pensii private

– poate fi privită ca o investiție financiară

– este o variantă de economisire pe termen lung

Cum contribuim și cum funcționează pilonul II de pensii

– trebuie semnat actul individual de aderare

– persoana eligibilă trebuie validată de către Casa Națională de Pensii Publice

– la Pilonul II, contribuim tot atât timp cât datorăm contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii

– în situaţia în care încetăm să contribuim, rămânem participanți cu drepturi depline la fondul de pensii administrat privat

– fiecare participant are un cont deschis pe numele său, în care sunt virate contribuțiile sale

– anual, administratorul fondului trebuie să îl informeze pe cel care contribuie care este suma ce s-a acumulat

– participantul NU are voie să contribuie la mai multe fonduri de pensii administrate privat în același timp

– participantul are posibilitatea de a se transfera la un alt fond de pensii administrat privat, fără penalități, dacă au trecut cel puțin doi ani de la data validării ca participant la fondul de pensii administrat privat de la care dorește să se transfere

Cât reprezintă contribuția la pilonul II

– contribuţia la fondul de pensii administrat privat este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii

– nu implică obligaţii financiare suplimentare

– în prezent, cota CAS este de 25% din salariul brut

– la Pilonul I ajung 21,25% din baza de calcul

– la Pilonul II ajung 3,75% din baza de calcul

Cum se încasează pensia privată

– activul personal net poate fi solicitat de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public

– tipurile și condițiile de acordare a pensiei private vor fi cuprinse în prevederile Legii privind plata pensiilor private. Până la intrarea în vigoare a acestei legi, participantul, respectiv beneficiarul primeşte suma cuvenită ca plată unică sau plăţi eşalonate, pe o perioadă de maximum 5 ani, la cerere.

-în caz de deces, această contribuție ajunge la beneficiari

Care este valoarea pensiei private

– suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale

– valoarea pensiei private efective va fi influențată de valoarea contribuţiilor efectuate şi de randamentul obţinut din investiţiile realizate de către societatea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

Cum sunt investite contribuțiile de la pilonul II 

– administratorii fondurilor de pensii administrate privat investesc activele fondurilor în scopul obținerii unui randament

– investirea se realizează în interesul participanţilor şi beneficiarilor

– activele fondurilor de pensii administrate privat pot fi investite în depozite bancare, titluri de stat, obligațiuni municipale, corporative sau ale organismelor străine neguvernamentale, acțiuni, mărfuri și metale prețioase

Cum alegem fondul de pensii administrat privat

– participarea la sistemul de pensii administrat privat este obligatorie odată cu intrarea în câmpul muncii, pentru persoanele în vârstă de până la 35 de ani

– persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, care sunt deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii, dacă doresc, pot adera la un fond de pensii administrat privat

– în termen de 4 luni de la angajare trebuie să îți alegi fondul de pensii administrat privat

– cine nu face o alegere este repartizat aleatoriu

Ce este pensia facultativă pilon III

– pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, oricine poate contribui în sistem cu până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia

– ca să primim pensia facultativă, trebuie să acumulăm în cont suma echivalentă a cel puțin 90 de contribuții făcute la fond și să avem vârsta de 60 de ani

Cine poate avea pensie facultativă în pilonul III

– pot contribui la unul sau mai multe fonduri de pensii facultative salariații din sistemul public sau privat, funcționarii publici, persoanele autorizate să desfășoare o activitate independentă, membrii societăţilor cooperative și persoanele care realizează venituri din activități profesionale sau agricole

– trebuie semnat un act individual de aderare la un fond de pensii facultative și virată cel puţin o contribuţie la respectivul fond, în termen de 6 luni de la data semnării actului individual de aderare, în cuantumul minim prevăzut în actul individual de aderare încheiat cu un administrator de fonduri de pensii facultative autorizat conform legislaţiei în vigoare.

– nu contează vârsta

Avantajele pensiei facultative pentru angajat

– cu cât contribuția la pensia facultativă este mai mare, cu atât pensia poate fi mai mare

– tu alegi fondul de pensii la care contribui, nivelul contribuției și perioada de cotizare

– sumele cu care contribuie angajatul la fondurile de pensii facultative sunt deductibile la calculul impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro pe an

– sumele reprezentând contribuţii la un fond de pensii facultative, suportate de către angajator pentru angajații proprii, sunt deductibile la calculul impozitului pe venit al angajatului în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

Beneficiile pensiei facultative pentru angajatori

– angajatorii pot să ofere salariaților pachete de pensii private facultative pentru care beneficiază de deduceri fiscale

– sumele reprezentând contribuţii ale angajatorilor persoane juridice la fondurile de pensii facultative, acordate ca beneficii pentru salariații săi, sunt integral deductibile la determinarea rezultatului fiscal.

(sursa: asfromania.ro)

Lasă un comentariu

* Prin folosirea acestui formular ești de acord cu prelucrarea datelor tale personale.

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea în continuare pe site-ul www.restarttv.ro, vă exprimați acordul expres pentru folosirea informațiilor stocate. Sunt de acord! Citește mai mult

Politica de confidențialitate